logo cpu logo csirt logo itms logo iso 9001

V prípade problému pri práci so systémom ITMS je toto potrebné hlásiť prostredníctvom:

  • ServiceManagera
  • e-mailom na
    • ak sa jedná o problém pri práci vo verejnej časti ITMS (ITMS Portál a ITMS2014+) - itms@datacentrum.sk
    • ak sa jedná o problém pri práci v neverejnej časti ITMS (ITMS Core a ITMS2014+) – cpu@datacentrum.sk
  • na zvýhodnenom tel. čísle 0850 123344.

Každé hlásenie musí obsahovať meno a kontakt na používateľa, stručný, výstižný a jasný popis problému, IČO žiadateľa (ak sa jedná o užívateľa verejnej časti ITMS (ITMS Portál a ITMS2014+), e-mailovú adresu a telefónne číslo, kód výzvy, kód projektu, prípadne kód žiadosti o platbu, text alebo print screeen chybového hlásenia.

Prevádzkovateľom systému ITMS a poskytovateľom podpory pre užívateľov systému ITMS (verejnej aj neverejnej časti) je DataCentrum.

Podpora pre užívateľov je poskytovaná v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 17:00.