logo cpu logo csirt logo itms logo iso 9001

Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

1. Vyhlásenie o používaní cookies

Organizácia DataCentrum, Cintorínska 5, Bratislava 814 88, IČO 00151564 (ďalej len „DataCentrum“ alebo „prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom webového sídla www.datacentrum.sk.

 

Na uvedenom webovom sídle DataCentrum využíva súbory cookies na účely zabezpečenia základnej funkčnosti prevádzkovaného webového sídla a služieb, ktoré sú prostredníctvom tohto webového sídla ich používateľom poskytované (tzv. technické cookies).

 

2. Využívanie „technických“ cookies

Využívanie „technických“ cookies je možné považovať za spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutne potrebné na to, aby prevádzkovateľ webového sídla vedel poskytovať svoje služby prostredníctvom webového sídla.

Tieto cookies slúžia najmä k zapamätaniu si nastavení s cieľom zaistenia maximálneho komfortu pri vašej návšteve webového sídla a zároveň sú nevyhnutné na to, aby vám umožnili pohybovať sa na webovom sídle a používať jeho funkcie.

 

Všetky tieto cookies DataCentrum spracúva na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR. Účely a právne základy spracúvania osobných údajov získavaných prostredníctvom cookies sú zverejnené na webovej stránke, v sekcii Informácie pre verejnosť  >  Ochrana osobných údajov.

 

Webové sídlo je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje spracúvanie cookies - tento režim je možný nastaviť v rámci nastavenia prehliadača. V prípade ich zakázania však nie je možné zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webového sídla a služieb, ktoré poskytuje.

 

Všetky „technické“ cookies sú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre zabezpečenie účelov uvedených vyššie a teda sú v závislosti od konkrétneho účelu vymazané po ukončení využívania služby (session).

 

3. Obmedzenie cookies

Nižšie sú uvedené spôsoby, ako zabrániť spracúvaniu cookies na úrovni webových prehliadačov:

  • „Do not track“ predvoľby (tzv. nesledovať):
  • väčšina webových prehliadačov je nastavená na automatické akceptovanie súborov cookies. Nesledovať je funkcia, ktorá umožňuje návštevníkom odhlásiť sa z webového sídla na sledovanie akéhokoľvek účelu vrátane využívania služieb analýzy, reklamných sietí a sociálnych platforiem.  Vo viacerých webových prehliadačoch napr. Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera sú k dispozícii možnosti sledovania/nesledovania,
  • návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho webového prehliadača. Ak používate viac zariadení (napr. počítač, tablet, telefón) odporúčame prispôsobiť si používanie cookies v každom z týchto zariadení zvlášť podľa svojich preferencií.
  • vymazanie cookies:
    • existujúce súbory cookies môžete kedykoľvek vymazať. Konkrétny postup nájdete v nápovede svojho webového prehliadača. Súbory cookies musíte odmietnuť, resp. vymazať samostatne v každom vašom zariadení a pri používaní viacerých webových prehliadačov aj v každom prehliadači.


4. Podanie námietky voči spracúvaniu osobných údajov

V zmysle GDPR má každá dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu svojich osobných údajov, ktoré vykonáva prevádzkovateľ na základe čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR. Svoju námietku môžete uplatniť spôsobom uvedeným na http://www.datacentrum.sk/informaciebr-pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov-d5.html. Ak podáte námietku proti spracúvaniu „technických“ cookies nevyhnutných pre fungovanie webového sídla, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webového sídla.

 

5. Viac informácii o spracúvaní osobných údajov organizáciou DataCentrum

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov DataCentrom si môžete prečítať v našich pravidlách ochrany osobných údajov, ktoré sú zverejnené na:  http://www.datacentrum.sk/informaciebr-pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov-d5.html.