logo cpu logo csirt logo itms logo iso 9001

Otázky a odpovede

Kategória: Neverejná časť ITMS II – ITMS II CoreZverejnené dňa Otázka
14. 10. 2013 Projekt bol omylom posunutý do stavu "realizácia". Prosím o vrátenie stavu projektu do stavu "príprava". Odpoveď
14. 10. 2013 Zrušenie záznamu VO Odpoveď
14. 10. 2013 Nedá sa pridať nová aktualizácia nezrovnalosti a nedá sa ani odstrániť. Odpoveď
14. 10. 2013 Nie je možné vidieť žiadosti o platbu v časti finančné riadenie Odpoveď
14. 10. 2013 Výmaz duplicitne nahodenej Zmluvy o NFP Odpoveď

Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

Používanie cookies na web stránkach DataCentra

 

envelope

DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava, Slovenská republika

w3c logo